نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی + پاسخنامه
1. زبان و ادبیات فارسی 532 سوال + پاسخنامه
2. معارف اسلامی 970 سوال+ پاسخنامه
3. زبان انگلیسی عمومی 405 سوال+ پاسخنامه
4. هوش و استعداد 1200 سوال+ پاسخنامه
5. کاربرد کامپیوتر 320 سوال+ پاسخنامه
6. ریاضی و آمار 290 سوال+ پاسخنامه
بعلاوه هدیه ما به شما:
1.کتاب سوالات رایج در گزینش استخدامی و مصاحبه های حضوری بیش از 1500 سوال+ پاسخنامه
2. بیش از1994 سوال در مورد شناخت مسائل روز + پاسخنامه
3.کتاب مرجع تستهای هوش واستهداد که شامل بیش از 1000 سوال + جواب می باشد( اختصاصی گروه منطقه طلایی مدیریت )
4. کتاب ارزشمند بانکداری سرمایه گذاری مفاهیم و مطالعات موردی برای استخدامی بانکها و موسسات مالی
توجه , توجه : قبل از اینکه ما را در دنیای اینترنت گم کنید زود اقدام کنید آزمون های استخدامی در راه است