اصول نگارش نامه های تجاری + اصطلاحات بازرگانی (انگلیسی)

100,000 تومان

مهارت نامه نگاری تجاری خود را افزایش دهیداصول نگارش نامه های تجاری انگلیسی+اصطلاحات بازرگانی
امروزه پیش نیاز شروع مراودات بازرگانی بین المللی، دانستن زبان انگلیسی به عنوان یک زبان رسمی و بین المللی است، ولی مهمتر از آن تسلط کامل به زبان بازرگانی و واژه های تجاری می باشد. چنانچه شخص به زبان بازرگانی و اصطلاحات تجاری آشنایی کامل نداشته باشد و صرفا\\\\\\\\\\\\\\\" با اتکاء به آشنایی با زبان انگلیسی اقدام به انجام مکاتبات با طرف تجاری نماید، قطعا نمی تواند به طور کامل موفق باشد و پس از شروع نامه نگاری طرف مقابل به زودی درخواهد یافت که فرد متقاضی آشنایی چندانی با امور بازرگانی ندارد و بعضا\\\\\\\\\\\\\\\" این امر باعٍث مغلوبه شدن تعادل تجاری به نفع طرف خارجی و یا سوء استفاده های احتمالی برای دریافت امتیاز خواهد شد.
فرمت کتابها:pdf
نوع بسته یک عدد سی دی
بسته حاضر توسط متخصصین بازرگانی تهیه شده است .امید است که استفاده از این بسته بتواند بر تواناییهای نامه نگاری تجاری انگلیسی شما عزیزان بیفزاید.
کتابها :
1. اصول نامه نگاری تجاری برای مردان تجاری + حداقل 100 نمونه آماده ؛ مولف:جان آ کاری
2. آئین نگارش نامه های تجاری انگلیسی + حداقل 100 نمونه آماده ؛مولف:اف آ کینگ؛دی آنا کر
3. 101 شکایت نامه که میتواند ثمربخش باشد+ 100حداقل نمونه آماده؛ مولف :جانت روبل
4. چگونه نامه های تجاری انگلیسی بنویسیم ؛مولف:فیلیپ ستوکز
5. 1000 واژه و عبارت بازرگانی(تجاری) که باید بدانید؛ مولف :اچ منا مکای و دکتر پی تی شانی
6. کتاب نامه های تجاری از AMA + حداقل 100 نمونه آماده ، مولف :جفری ال سگلین
7. آئین و روش نوشتن نامه های تجاری ؛
8. راهنمای اجرایی مکاتبات ایمیلی + حداقل 100 نمونه آماده ؛ مولف : دکتر داون میشل
9. چگونه نامه های تجاری بنویسیم + حداقل 100 نمونه آماده ، مولف:ارل .ا .باکلی
10. نامه های تجاری برای مدیران فروش+ 100 ها نمونه ، مولف، جیم داگر
11. کتاب لغات ضروری بازرگانی ,مولف:بیل ماسکول
12. کتاب عبارات انگلیسی برای امور بازرگانی, مولف: ویلیام تی بروکس,رابرت باسکال
13. کتاب لغات انگلیسی بازرگانی ,مولف :استیو فلیندرز
14. کتاب دیکشنری اصطلاحات بازرگانی و مالی,نویسنده: لیکو ریز
15. جزوه مفاهیم و واژه های بازرگانی خارجی (فارسی)
16. جزوه اصول قراردادهای تجاری بین المللی (فارسی)
17. جزوه اختصارات بازرگانی (انگلیسی به انگلیسی)
18. جزوه لغات و اصطلاحات مدیریت و بازرگانی (انگلیسی – فارسی)
19. فرهنگ لغت بازرگانی خارجی ( آلمانی – فارسی)
نمونه ها :
1. نرم افزار 3001 نامه تجاری و بازرگانی (قابل ویرایش و انتقال مستقیم به نرم افزار word )
2. نرم افزار نامه های تجاری سال 2009 (100 ها نمونه آماده )
3. نرم افزار 597 نامه تجاری و شخصی (تمام نامه ها قابلیت ویریش دارند )
4. نرم افزار 500 نامه تجاری و بازرگانی (تمام نامه ها قابلیت ویریش دارند )
5. 50 نامه تجاری واقعی (pdf)
6. نمونه 53 نامه تجاری (word)
7. 243 نامه آماده تجاری و قابل ویرایش (pdf )
8. 700 فرم آماده تجاری و قانونی (wps)
9. و 100 ها نمونه آماده دیگر
کتابهای رزومه نویسی :
1. کتاب 101روش رزومه نویسی فنی ؛ مولف :میشل بتروس؛جای آ بلوک
2. کتاب رازهای رزومه نویسی ؛ مولف:گاوین اف ردلمان
3. کتاب رزومه های متخصصین حرفهای + 180نمونه آماده ؛مولف:ودی انلوو ؛لوئیس می کارسمارک
4. کتاب رزومه نویسی سریع +( 100 ها نمونه آماده واقعی که ویرایش شده اند ) ، مولف:میشل وار
توجه : تمام کتابها و نمونه ها به زبان انگلیسی می باشد.