فایل اولین کنفرانس بین المللی خدمات مالی

35,000 تومان

مجموعه فایلهای اولین کنفرانس بین المللی خدمات مالی+فایل سخنرانی هامجموعه فایلهای اولین کنفرانس بین المللی خدمات مالی
اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی در تاریخ 22 و 21 آذر ماه 1388 با مشارکت شرکت ها و بانکهای ارائه دهنده خدمات مالی برگزار شد .از هزاران مقاله ارسالی به این کنفرانس ,مقالات برتر انتخاب و گزینش شده و در اختیار علاقه مندان ,اساتید و دانشجویان علاقه مند به حوزه بازاریابی خدمات مالی قرار می گیرد .لازم به ذکر است مجموعه مقالات ارائه شده در اولین , دومین و چهارمین کنفرانس بازاریابی خدمات مالی در فروشگاه موجود است.
نوع فایلها: pdf
نوع بسته : یک عدد سی دی
 فایلها و متن ارائه سخنرانی اساتید برگزار گننده اولین کنفرانس بین المللی خدمات مالی
1. متن سخنرانی و فایل ارائه سخنرانی دکتر داریوش رشیدی
2. متن سخنرانی و فایل ارائه سخنرانی پروفسور یان روکسین براون
3. متن سخنرانی و فایل ارائه سخنرانی دکتر احمد روستا
4. متن سخنرانی و فایل ارائه سخنرانی دکتر اریک لی
5. متن سخنرانی و فایل ارائه سخنرانی دکتر رئوف رابطی
6. متن سخنرانی دکتر سید شمس الدین حسینی
7. متن سخنرانی و فایل ارائه سخنرانی دکتر فرشید حسینی
8. متن سخنرانی و فایل ارائه سخنرانی دکتر کامبیز حیدر زاده
9. متن سخنرانی و فایل ارائه سخنرانی دکتر محمد حقیقی
10. متن سخنرانی و فایل ارائه سخنرانی مهمت مارانگز
11. متن سخنرانی و فایل ارائه سخنرانی غلامرضا مصطفی پور
12. متن سخنرانی دکتر هاشم اقا زاده
13. متن سخنرانی دکتر محمود محمدیان
14. فایل ارائه سخنرانی دکتر کامران صحت
15. متن سخنرانی دکتر فرخ صفوی
 لیست مقالات ارائه شده در کنفرانس:
1. بکارگیری مدل QFD در بهبود ابعاد کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان بانکی
2. بازاریابی خدمات بانکی مبتنی بر ارزش گذاری مشتری
3. اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت و نارضایتی مشتریان از کیفیت خدمت بانکی
4. طراحی مدلی جهت تبیین سرعت پذیرش بانکداری اینترنتی
5. استفاده از مدل \\\"وزن دهی تازگی، فراوانی، ارزش مالی\\\"(WRFM) برای بخش بندی مشتریان بانکها بر اساس ارزش چرخه عمر آنها
6. اثر سنجی تبلیغات بانکها بر رفتارمشتریان
7. کیفیت خدمات مطلوب از دیدگاه مشتریان
8. طراحی و تبیین مدل وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری
9. بـررسی تاثیـرگذاری بـازارگرایی و استراتژی بازاریابی بر عملکرد بانک‌ها
10. بررسی کیفیت خدمت رسانی الکترونیک در بهبود ارتباط مشتری با سازمان
11. تبلیغات شفاهی در بانکداری الکترونیکی
12. بررسی عوامل تاثیر گذار در حفظ و جذب مشتریان یک بانک تجاری
13. بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان صنعت بانکداری
14. پذیرش خدمات بانکداری الکترونیکی از دیدگاه مشتریان بر اساس مدل تجزیه رفتار برنامه ریزی شده در بانکهای دولتی و خصوصی شهر تهران
15. چالش ها و موانع فراروی بانکداری نوین در ایران
16. نقش هوش تجاری در بازاریابی خدمات بانکی
17. بازاریابی خدمات بانکی
18. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان بانکها
19. Impact of Service Quality and Demographic Characteristics on Iranian Bank Customers Retention
20. بررسی عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتریان به روش های پرداخت از طریق موبایل
21. مقایسه ادراک ریسک مشتریان از روشهای مختلف پرداخت پولی و الکترونیکی (روی پایانه های پرداخت فروشگاهی)
22. بازاریابی خدمات بانکداری الکترونیکی در ایران
23. توسعه باشگاه مشتریان بانک: ابزاری رقابتی برای جلب وفاداری مشتریان
24. تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی
25. بررسی عوامل رفتاری موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان سیستم بانکی
26. بررسی ویژگی های فردی کاربران و غیرکاربران خدمات بانکداری اینترنتی در ایران
27. نقش مدیریت نظام مند رضایت و شکایات مشتریان در مدیریت برند و موفقیت طرح های بازاریابی نظام بانکی
28. بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک اقتصاد نوین با استفاده از مدل کانو
29. Customer Expectation and Perception of Service Quality in State-owned Banks in Tehran
30. واکاوی نقش استعاره ها در رفتار مصرف کننده(رویکردی روانشناختی به کاربرد برند)
31. عوامل انگیزشی موثر بر انتخاب برند ها در صنعت بانکداری
32. کالبدشکافی تبلیغات بانکهاوارائه تکنیکهای مناسب برای ساخت تبلیغات جذاب بانکی
33. Critical Success Factors of Organization in adoption of e-banking business at the ENIACTECH
34. بازاریابی ارتباطی ؛ تاثیر هوش عاطفی(هیجانی) و اعتماد بر عملکرد بانکها
35. نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتریان جدید مطالعه موردی: دستگاه های پایانه فروش (POS)
36. ارائه مدل توسعه یافته RFM برای بخش بندی مشتریان در ارائه خدمات بانکی
37. بررسی روابط بانکی SME ها با تمرکز بر بانکداری الکترونیکی مریم ساکی
38. تریان درموسسات مالی و اعتباری انصار در ایران
39. تحلیل حساسیت گرادیانی عوامل موثر برافزایش کشش مشتریان از بانکهای دولتی به بانک های خصوصی
40. تأثیرعوامل رفتاری کارکنان بانکها بر رضایت مشتریان
41. استراتژی های نوین در بازاریابی خدمات بانکی
42. بررسی نقش بازاریابی رابطه مند در بهبود ارائه خدمات بانکی
43. سنجش کیفیت خدمات شعب بانک اقتصاد نوین علی لطفی
44. رتبه بندی معیارهای اعتبارسنجی مشتریان بانکی با رویکرد دلفی
45. استفاده از Contact & Call Center جهت تامین و ارزیابی رضایتمندی مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
46. ارزش نشان تجاری در صنعت بانکداری
47. جایگاه مسئولیت اجتماعی در عملکرد بازاریابی بانک ملت
48. بخش بندی مشتریان خدمات بانکی براساس منافع مورد انتظار مشتری
49. بررسی نقش طراحی وبسایت بانک ها در ارائه خدمات به مشتریان
50. بررسی تاثیر جنسیت بر میزان وفاداری مشتریان با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه مند
51. بررسی مدل تصمیم گیری و رفتار مصرف کنندگان اینترنتی