فایل دومین کنفرانس خدمات مالی

35,000 تومان

مجموعه فایلهای دومین کنفرانس خدمات مالی+فیلم سخنرانیمجموعه فایلهای دومین کنفرانس خدمات مالی
دومین کنفرانس بازاریابی خدمات مالی در تاریخ 6 و 7 آذر ماه 1389 با مشارکت شرکت ها و بانکهای ارائه دهنده خدمات مالی برگزار شد .از هزاران مقاله ارسالی به این کنفرانس ,مقالات برتر انتخاب و گزینش شده و در اختیار علاقه مندان ,اساتید و دانشجویان علاقه مند به حوزه بازاریابی خدمات مالی قرار می گیرد .لازم به ذکر است مجموعه مقالات ارائه شده در اولین , دومین و چهارمین کنفرانس بازاریابی خدمات مالی در فروشگاه موجود است.
فرمت فایلها :pdf
نوع بسته : یک عدد dvd
 فیلها و متن سخنرانی اساتید شرکت کننده در دومین کنفرانس بین المللی خدمات مالی:
1. متن سخنرانی و فایل سخنرانی استاد پرویز درگی + فیلم سخنرانی
2. متن سخنرانی و فایل سخنرانی دکتر چاندر موهان + فیلم سخنرانی
3. متن سخنرانی و فایل سخنرانی دکتر رئوف رابطی + فیلم سخنرانی
4. متن سخنرانی و فایل سخنرانی دکتر فرشید حسینی + فیلم سخنرانی
5. متن سخنرانی و فایل سخنرانی دکتر گرام کدرینگتون + فیلم سخنرانی
6. متن سخنرانی و فایل سخنرانی دکتر محمد بلوریان تهرانی + فیلم سخنرانی
7. متن سخنرانی و فایل سخنرانی دکتر یان ریدر + فیلم سخنرانی
8. متن سخنرانی استاد سید محمود احمدی + فیلم سخنرانی
9. متن سخنرانی استاد غلامعباس افشار + فیلم سخنرانی
10. متن سخنرانی و فایل سخنرانی استاد حسین نصیری قیداری
11. متن سخنرانی و فایل سخنرانی دکتر احمد روستا
12. متن سخنرانی و فایل سخنرانی دکتر داریوش رشیدی
13. متن سخنرانی و فایل سخنرانی دکتر محمد عباس زادگان
14. متن سخنرانی و فایل سخنرانی دکتر علی سعیدی
15. متن سخنرانی دکتر محمود محمدیان
16. متن سخنرانی و فایل سخنرانی استاد علی سلطانی
17. فیلم سخنرانی پروفسور کرستین انیو
 لیست مقالات ارائه شده در کنفرانس:
1. ارزیابی رضایت سهامداران از سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکرد فازی
2. The Expectation and Perception of Private Banks Customers Regarding to Service Quality -SERVQUAL
3. اندازه گیری میزان رضایتمندی کاربران نهایی از خدمات بانکداری الکترونیکی
4. ارتباط ابعاد ارزش ویژه برند و عملکرد شرکت های بیمه در فروش بیمه بدنه خودرو بر اساس مدل CBBE
5. تاثیر ارزش مشتری بر وفاداری مشتری در قلمرو بانکداری ایران ندا جمهری
6. تدوین و اولویت بندی طرحهای راهبردی موسسات خدمات مالی در مدل BSC به کمک FQFD و ZOGP
7. مشتری گرایی منشاء نوآوری در خدمات بانک دکتر حسین محمد پورزرندی
8. مدیریت بازاریابی در شرکت های بیمه: توسعه یک مدل مفهومی
9. فرآیندها و مکانیزم های ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار
10. ارائه یک مدل هوشمند ارزیابی عملکرد راهبردی موسسات مالی با استفاده از روش فازی و کارت امتیازی متوازن (BSC)
11. راهکارهای بهبود فرایند بازاریابی بیمه در ایران
12. بررسی تأثیر بازاریابی رابطه ای بر اعتماد و وفاداری مشتریان
13. سوگیری نسبت به بازار و عملکرد با تأکید بر اهمیت راهبرد سازمانی
14. Designing Customer Loyalty Model in Iran Insurance Industry
15. صنعت بیمه و نقش آن در توسعه راهبردی بازارهای مالی ایران
16. جایگاه یابی استراتژیک و شناسایی منابع دستیابی به مزیت رقابتی پایدار
17. بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تداوم و ترویج ارتباط مشتریان در صنعت بانکداری
18. نقش مشتری مداری و بازاریابی در بانکداری نوین
19. رویکردی نوین درایجاد مزیت رقابتی پایدار در خدمات بانکی
20. ارتباط مدیریت تجربه مشتری(CEM) با بهره وری سازمانی در دفاتر بیمه
21. شناسایی واولویت بندی عوامل مؤثر برجذب مشتری از طریق دستگاه های ATM
22. عوامل موثر بر انتخاب کانال دریافت خدمات بانکی مشتریان
23. سنجش رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات با استفاده از مدل کانو- سروکوال
24. شناسایی و رتبهبندی راهبردهای جذب منابع در شبکه بانکی کشور محمود جعفرپور
25. ارزیابی پرتفوی شرکت « بیمه ایران» با استفاده از ماتریس جنرال الکتریک
26. اولویت بندی موانع اجرای استراتژی های بازاریابی با به کارگیری QFD و FAHP
27. بانک بیمه؛ رویکردی جدید برای بازاریابی خدمات مالی در ایران ایمان ارسطو
28. بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بانک ملّت
29. مدل مفهومی توسعه محصولات جدید مالی
30. بررسی تطبیقی بانک‌ها و تعاونی‌های اعتبار جهت اتخاذ استراتژی‌های انتخاب بازار با تکنیک‌های MADM
31. نقش سامانه اعتبارسنجی در تحقق راهبردهای بازاریابی خدمات اعتباری بانکها
32. شناسایی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک با استفاده از آنتروپی شانون
33. مقایسه پذیرش تکنولوژی بانکداری اینترنتی بین مشتریان بانکهای ملی و سامان
34. بررسی متغیرهای موثر بر پذیرش تکنولوژی بانکداری اینترنتی توسط مشتریان
35. نقش خودباوری، آموزش و دیدگاه فردی در پذیرش معاملات آنلاین سهام توسط سرمایه گذاران
36. بررسی تأثیر ریسک و عدم اطمینان ادراک شده ی مشتریان بر میزان استفاده از بانکداری اینترنتی
37. توسعه تفکر راهبردی و هوشمندی تجاری در مؤسسات خدمات مالی
38. شناسایی مشتریان هدف برای به کارگیری استرات‍‍ژی بازاریابی مستقیم در بانک با استفاده از داده کاوی
39. بررسی میزان تاثیر سودمندی اطلاعات حسابداری مدیریت در بازاریابی استراتژیک منابع مالی در خدمات بانکی
40. مطالعه تاثیر تبلیغات بر ارزش ویژه
41. تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری در بهبود کسب و کار صنعت بیمه
42. ارائه مدل ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک دولتی
43. بررسی مقایسه ای انگیزه های جذب مخاطب در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی بانک های ملت و پارسیان
44. ترکیب الگوریتم ژنتیک و مدل معادله ساختاری به منظور بررسی رویه های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی جهت ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای بانک ها و موسسات مالی
45. تبیین نقش کیفیت خدمات آنلاین در بانکداری اینترنتی و تأثیر آن بر رضایتمندی مشتریان
46. بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایران
47. شناسایی عناصر اثر گذار آمیخته بازاریابی خدمات بر انتخاب یک بانک خصوصی
48. نقش هوش تجاری در کسب مزیت رقابتی و سودآوری در صنعت بیمه
49. کانال توزیع بانک بیمه در بازار خدمات مالی جهانی و بررسی عملکرد آن در فروش بیمه های عمر
50. فرآیندهای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار در مؤسسات خدمات مالی: موردکاوی
51. بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان
52. قالب راهبردی بنگاه های مالی زنجیره محور الکترونیک با رویکرد هوش تجاری
53. بررسی خدمات وفادارسازانه مشتریان بنگاههای مالی در راستای کسب مزیت رقابتی مهدی گائینی
54. بررسی رابطه بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات در صنعت بانکداری
55. رتبه بندی بندی بانکهای دولتی از دیدگاه مشتریان با استفاده از تکنیک PROMETHEE
56. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان در بانک های خصوصی استان خوزستان
57. بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شعب بانک در تجهیز منابع مالی
58. مطالعه الزامات بانکداری الکترونیکی مشتریان بانک ملی شهر همدان
59. افسانه بازاریابی در نظام بانکداری (آیا بانکداران به آنچه که می گویند، عمل می کنند؟)
60. بازاریابی خدمات بانکی و فناوری اطلاعات (تجزیه و تحلیل تاریخی دوره بعد از سال 1970)
61. نقش کارکنان در افزایش رضایتمندی و ماندگاری مشتریان بانک ها